Nuortenkoti Polku

Mitä?

Nuortenkoti Polku on 14-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Polku tarjoaa palveluita sekä kiireellisiin ja arviointia vaativiin lastensuojelutilanteisiin että pidempiaikaiseen sijaishuollon tarpeeseen. Polku on tarkoitettu lapsille ja nuorille ja sijoituksen aikana tuetaan kokonaisvaltaisesti koko perhettä tarvittaessa inten-siivisellä perhetyöllä.

Polkuun voi tulla ympärivuorokautisesti, myös päihtyneenä, ja tarvittaessa nuori haetaan yksikköön. Polussa lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtii kokenut moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaalipsykologista, sosiaalityöntekijästä, sairaanhoitajasta, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajasta, yhteisöpedagogista, lähihoitajista, sosionomeista sekä neuropsykiatrisesta valmentajasta.

Missä?

Polku sijaitsee Kuopion Haapaniemellä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä samassa rakennuksessa Jatkopolkujen perhekuntoutusyksikkö Hermannin kanssa. Yksikön keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan yhteydenpidon nuoren vanhempiin ja läheisiin sekä sosiaalityöntekijään.

Milloin?

Polkuun voi tulla kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon tukitoimena tai huostaan-otettuna. Polussa selvitetään kokonaisvaltaisesti nuoren ja koko perheen tilanne sekä tuen tarve. Yksikön sosiaalityöntekijä toteuttaa kartoituksen nuoren ja perheen tilanteesta yhdessä omaohjaajaparin sekä muun työryhmän kanssa.

Tavoitteet:

  • kartoittaa perheen kokonaistilanne ja arvioida tuen tarve
  • nuoren tilateen selvittely ja työstäminen
  • tiivis yhteistyö kunnan sosiaalitoimen sekä muun verkoston kanssa 
  • suunnitelmallinen ja tuettu kotiutuminen
  • koko perheen tiivis tukeminen

Paikkatiedustelut:

Yksikön johtaja Laura Vornanen
Puh. 044 704 4423
laura.vornanen@familar.fi

Kuvia