Tuettu asuminen

Mitä?

Jatkopolut tarjoaa tuettua asumista asiakkaille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea itsenäiseen asumiseen. Palvelu järjestetään Jatkopolkujen tukiasunnoissa, yhteisöasunnoissa, vahvasti tuetussa yksikössä Avopysäkillä tai nuoren omassa asunnossa. Asiakkaalle räätälöidään tuki aina yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palvelu sisältää 24h puhelintuen.

Missä?

Jatkopolkujen tuki- ja yhteisöasunnot sijaitsevat tavallisissa kerrostaloissa Kuopiossa. Yhteisöasuminen on 2-4 asukkaan solumuotoista asumista, joissa jokaisella asukkaallaan on käytössä oma lukollinen huone ja yhteiset sosiaaliset tilat. Tukiasunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, jotka sijaitsevat keskeisellä kaupunkialueella.

Milloin?

Tuettu asuminen on käytännönläheinen palvelu asiakkaalle, joka tarvitsee tukea itsenäiseen asumiseen ja elämiseen elämäntilanteensa tai toimintakykynsä vuoksi. Tuettu asuminen on vaihtoehto laitossijoitukselle ja sillä voidaan lyhentää laitossijoitusten kestoa. Yhteisöasuminen on turvallinen asumismuoto ja väliporras laitoksen ja täysin itsenäisen elämän välillä.

Tavoitteet:

• itsenäistymistaitojen harjoittelu
• elämänhallinnan tukeminen
•laitossijoitustenkestonlyhentäminen                                                                                                                                      • laitossijoitusten ennaltaehkäisy

Tiedustelut:

Sanna Nyyssönen P. 0443000887                                                                                        sanna.nyyssonen@familar.fi