Sosiaalisesti kuntouttavat ryhmät

Mitä?

Jatkopoluilla järjestetään sosiaalisesti kuntouttavia toiminnallisia ryhmiä, joihin kaikkien asiakkaiden on mahdollisuus osallistua. Ryhmät ovat turvallinen tapa harjoitella sosiaalisia taitoja sekä tutustua toisiin lapsiin ja nuoriin aikuisen ohjauksessa. Viikoittain järjestettäviä ryhmiä ovat liikuntakerhot (mm. jalkapallo, sulkapallo, sähly, paini, telinevoimistelu) Kuopiossa, Varkaudessa sekä Nilsiässä, nuorten kahvit, bändikerho sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Kuukausittain järjestetään lisäksi tyttöjen ja poikien iltoja eri teemoilla. Myös loma-aikoina järjestetään erilaisia tapahtumia lapsille, nuorille ja perheille.

Missä?

Sosiaalisesti kuntouttavia ryhmiä järjestetään Jatkopolkujen toimitiloissa, joissa on hyvät mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja toimintaan (mm. biljardi, karaoke, lautapelit, mediakasvatus, askartelu, musiikki, opetuskeittiö). Lisäksi hyödynnämme tarvittaessa seutukunnan tarjoamia liikuntapaikkoja.

Milloin?

Sosiaalisesti kuntouttavat ryhmät tulevat kyseeseen, kun lapsella tai nuorella on tarve harjoitella sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössä aikuisen ohjauksessa.

Tavoitteet:

  • monipuolisen ja ikätasoisen harrastustoiminnan tukeminen
  • positiiviset kokemukset ja itsetunnon vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen harjoittelu
  • uusien kaverisuhteiden luominen
  • vuorovaikutustaitojen kehittyminen