Perhetyö

Mitä?

Perhetyön avulla vastataan perheiden moninaisiin haasteisiin ja kriisitilanteisiin. Perhetyön keinoin vanhempia tuetaan lasten kasvatuksellisissa haasteissa ja ohjataan turvallisen sekä virikkeellisen kasvuympäristön luomiseen että ylläpitämiseen. Perhetyöntekijät ovat käyneet perheen tukemiseen ja arvioimiseen liittyviä lisäkoulutuksia. Työskentely on tavoitteellista ja siinä käytetään monipuolisia perhetyön menetelmiä. Tarjoamme myös intensiivisen perhetyön palvelua sekä perhetilanteen kartoitusta. Työskentelyssä hyödynnetään moniammatillista työryhmäämme. Perhetyön palvelu sisältää 24h puhelintuen.

Missä?

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona ja toiminnallisissa ympäristöissä. Perhetyöntekijät osallistuvat perhettä koskeviin neuvotteluihin ja tekevät tiivistä yhteistyötä perheen sosiaalisen verkoston kanssa.

Milloin?

Perhetyö voi tulla kyseeseen erilaisissa elämänvaiheissa ja kriisitilanteissa, joissa perhe tarvitsee kodin ulkopuolista tukea. Perhetyö voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa ja kannattelevaa. Perhetyöllä tuetaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja toimintakykyä niin arjessa kuin kriisitilanteissakin. Työskentelyllä pyritään pysyvään muutokseen perheen tilanteessa.

Tavoitteet:

• perheiden hyvinvointi
• perheen tilanteen kriisiytymisen ennaltaehkäisy
• vanhempien tukeminen lapsen ikätasoiseen kasvatukseen
• laitossijoitusten ennaltaehkäisy
• perheen tukeminen lapsen näkökulma huomioiden
• vanhempien tukeminen arjenhallintaan
• perheen vuorovaikutussuhteiden tukeminen

Tiedustelut:

Sanna Nyyssönen P. 0443000887                                                                                        sanna.nyyssonen@familar.fi