Perhearvio

Mitä?

Jatkopolut tarjoaa kunnan sosiaalitoimen käyttöön perhearviota lastensuojelun työskentelyn tueksi. Arvio toteutetaan aina räätälöidysti perheen tilanteen ja palvelun tilaajan toiveista. Työskentelyprosessi dokumentoidaan ja kirjallisessa lausunnossa todetaan mm. perhetilanteeseen liittyvät huolet ja ehdotukset mahdollisista tukitoimista. Perhearvion toteuttaa Jatkopolkujen sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä.

Missä?

Perhearvio toteutetaan kotikäynneillä tapaamalla perhettä eri kokoonpanoilla sekä yhteistyöllä perheen verkoston kanssa. Tarvittaessa tapaamisia voidaan sopia järjestettäväksi myös Jatkopolkujen toimitiloissa.

Milloin?

Arvio voidaan tehdä osana lastensuojelutarpeen selvitystä tai jo avohuollossa tai sijaishuollossa olevien lasten osalta. Tarkoituksena on tarjota sosiaalitoimelle tarkempaa tietoa perheen arjesta, kokonaistilanteesta, voimavaroista sekä tuen tarpeista.

Tiedustelut:

Sanna Nyyssönen P. 0443000887                                                                                        sanna.nyyssonen@familar.fi