Oppimisen tukeminen

Mitä?

Jos asiakkaalla on haasteita koulunkäynnissä, on ammatillisen tukihenkilötoiminnan kautta mahdollisuus tukea koulunkäyntiä monin eri tavoin.  Ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi tukea voidaan tarjota tukiopetuksen, koulussa avustamisen sekä kotioloissa tuetun opiskelun kautta. Jos koulunkäynti ei ole mahdollista tai se onnistuu vain osittain omassa koulussa, on Jatkopolkujen henkilökunnassa opetusalan ammattilaisia, jotka voivat tarvittaessa järjestää tukea oppimiseen kotona tai vastaavassa ympäristössä. Yhteistyö oman koulun ja muun verkoston kanssa on tärkeää koulunkäynnin onnistumiseksi.

Missä? 

Valtaosa koulunkäynnin tukemisesta tapahtuu asiakkaiden kodeissa sekä omalla koululla. Koulunkäynnin tukemiseen on käytettävissä Jatkopolkujen kaksi viihtyisää ja rauhallista toimitilaa.

Milloin?

Jatkopolkujen koulunkäynnin tukeminen tulee kyseeseen silloin, kun lapsella tai nuorella on suuria haasteita koulunkäynnissä ja hän tarvitsee niihin koulun tarjoaman avun lisäksi yksilöllistä tukea oppimiseen.

Tavoitteet:

• pitää lapsi/nuori mukana yhteiskunnassa
• koulunkäynnin mahdollistaminen
• parantaa tukiverkoston yhteistyötä
• lapsen/nuoren yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen